NOVINKY

Záverečné zhrnutie hodín cvičnej firmy 

Naše pôsobenie a práca v cvičnej firme AUTOCENTRUM OA, s.r.o. boli pre nás veľmi prospešné,
a do určitého rozsahu to bolo priblíženie k reálnemu fungovaniu firmy. Naša fiktívna firma mala podpísanú spoluprácu aj s reálnou firmou Autocentrum Opel-Hyundai Rožňava, v ktorej sme mali možnosť zúčastniť sa na mystery-shoppingu. Videli sme ako približne vyzerá proces kúpy a predaja automobilov, a čo to všetko obnáša.

Pôsobenie v cvičnej firme nás pripravilo do budúceho života, ak by sa niekto z nás chcel stať úspešným podnikateľom. Získali sme množstvo zručností. Nadobudli sme organizačné schopnosti, vo vedení svojich. Taktiež sme získali komunikačné zručnosti, ktoré sme nadobudli účasťou na veľtrhoch. Komunikácia je veľmi potrebná v tejto oblasti, pretože ak chcete predávať, musíte vedieť komunikovať. Niektorí z nás možno v sebe objavili aj svoj skrytý talent. Rozvíjali sme svoju kreativitu pri prípravách výstavného stánku, ktorý reprezentoval nás a hlavne našu firmu na veľtrhoch.

Naučili sme sa, ako prijímať nových zamestnancov prostredníctvom pracovného pohovoru, ktorý sme si vyskúšali aj my. Najprv sme poslali žiadosť o prijatie do zamestnania, náš životopis, europass a súhlas so spracovaním našich osobných údajov. Potom sme čakali na odpoveď a pozvanie na pracovný pohovor.

Bola to skvelá skúsenosť a aj celé naše pôsobenie v cvičnej firme. Boli sme dobrá partia ľudí, zažili sme veľa zábavy, získali množstvo zážitkov z našich cestovaní po veľtrhoch, ktoré sa konali na rôznych miestach. Zistili sme, že vedenie firmy nie je až také jednoduché, ako sa môže niekomu zdať.

Bola to úžasná škola do života.

Simona Máziková, sekretárka  

Veľtrh cvičných firiem
v Nitre

V dňoch 5 - 6. novembra 2019 sa naša cvičná firma zúčastnila na našom poslednom spoločnom veľtrhu cvičných firiem v Nitre, ktorý sa uskutočnil vo výstavisku Agrokomplex. Do Nitry sme cestovali vlakom. Tento veľtrh bol pre nás ďalšou skúškou, novou výbornou skúsenosťou a v neposlednom rade aj zábavou.

Ako aj ostatné veľtrhy, tento nás ako skupinu znova o niečo viac stmelil. Museli sme rešpektovať jeden druhého a hľadať spoločne riešenia v rôznych situáciách. Na tomto veľtrhu cvičných firiem sa predstavilo 39 cvičných firiem zo Slovenska a 11 zo zahraničia a to z Čiech, Slovinska, Rumunska, Talianska, Maďarska, Turecka, Portugalska, Rakúska a Litvy. Aj keď konkurencia bola silná, podarilo sa nám dosiahnuť skvelé umiestnenia. Riaditeľ našej cvičnej firmy, Frederik Filip Pápai reprezentoval našu cvičnú firmu v súťaži "99 sekúnd vo výťahu" v anglickom jazyku, kde obsadil obdivuhodné prvé miesto. Našej cvičnej firme bola takisto udelená cena SCCF za NAJ e-propagáciu cvičnej firmy. V celkovom poradí cvičných firiem v súťaži NAJ cvičná firma, sa naša cvičná firma umiestnila na veľmi peknom 9. mieste. Veľtrh v Nitre sme si veľmi užili. Spoznali sme veľa nových ľudí, no spoznávali sme sa viac aj medzi sebou, zabavili sme sa, načerpali sme nové skúsenosti v obchodovaní a takisto v komunikácii v cudzích jazykoch. Svoj voľný čas sme trávili väčšinou v obchodnom centre OC Mlyny Nitra.

Veľtrh zbehol ako voda, a my sme sa znova museli zbaliť a ísť domov. Aj keď sme boli vyčerpaní, domov sa nám ešte ísť nechcelo. Domov do Rožňavy sme cestovali takisto vlakom. Celý čas, ktorý sme spolu strávili, prešiel veľmi rýchlo a všetci sme si ho užili.

Adriána Žoriová, zástupkyňa riaditeľa cvičnej firmy

Veľtrh cvičných firiem 
v Košiciach

V dňoch 23. - 24. októbra 2019 sa naša cvičná firma zúčastnila na medzinárodnom veľtrhu cvičných firiem krajín V4 v Košiciach. Veľtrh organizovala Obchodná akadémia, Watsonova 61 Košice.

Naša cvičná firma, prezentovala svoju firmu, a to AUTOCENTRUM OA, s. r. o. Na tomto veľtrhu cvičných firiem sa predstavilo 26 cvičných firiem zo Slovenska, Čiech a Poľska. Ako na každom veľtrhu, aj tu sa súťažilo v rôznych kategóriách. Aj keď konkurencia bola silná podarilo sa nám dosiahnuť skvelé umiestnenia. Získali sme prvé miesto v kategórii "Naj... katalóg", čím sme prekonali ostatné cvičné firmy. Bol to pre nás obrovský úspech a radosť. V prvý deň veľtrhu sme stavali náš stánok, na ktorý sme mali približne 2 hodiny. Neskôr sa začalo obchodovať. Obchodovanie sa nieslo v miernom strese, keďže porota bola prísna. Keď sa obchodovanie skončilo, náš stánok sme museli zavrieť a pripraviť na ďalší deň. Druhý deň obchodovania prešiel ako voda. Všetci mali určenú úlohu, a preto sme v tom nemali zmätok. Nakoniec bolo vyhlásenie kategórií. Získali sme zaujímavé ceny, ktoré nás určite veľmi potešili. Urobili sme niekoľko pekných fotiek, a išli sme baliť stánok. Všetky veci sme dali do auta a my zdraví, ale hlavne unavení sme sa vrátili domov.

Veľtrh v Košiciach sme si všetci spoločne veľmi užili. Spoznali sme mnoho nových ľudí, mnoho firiem s pekným nápadom podnikania, no hlavne sme už prekonali všetok stres z obchodovania, keďže to nebol náš prvý, ani posledný veľtrh. Určite sa nám zlepšila komunikácia a hlavne schopnosť pracovať v tíme. Sme radi, že sme mohli našu obchodnú akadémiu reprezentovať aj v takom krásnom meste, ako sú Košice.

Tamara Štrignerová

25. Medzinárodný veľtrh v Prahe


V dňoch 20. - 22. 03. 2019 sa konal v Prahe 25. Medzinárodný veľtrh cvičných firiem za účasti 124 cvičných firiem z 9 štátov (Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Luxembursko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Španielsko, Taliansko). Tento veľtrh pravidelne usporadúva študentská firma Antre, s. r. o. (Obchodná akadémia Heroldovy sady 1, Praha). Nad veľtrhom prevzalo záštitu Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Českej republiky a primátor hlavného mesta Prahy MUDr. Zdeněk Hřib. Na veľtrhu sa zúčastnili: Jana Fazekašová, Simona Máziková, Erik Olejník, Adriána Žoriová a IV. A triedy študijného odboru obchodná akadémia bilingválne štúdium: Michaela Gargušová, Patrik Hajdúk, Simona Lesňáková a Frederik Filip Pápai pod vedením Ing. Stanislavy Lukáčovej.

Zúčastnili sme sa niekoľkých súťaží: najlepší katalóg, najlepší stánok, najlepšia elektronická prezentáciu, firma veľtrhu, 90 sekúnd vo výťahu. Na veľtrhu sme pripravili v anglickom jazyku výstavný stánok, propagačné materiály, katalóg, elektronickú prezentáciu, pred medzinárodnou komisiou sme odprezentovali prejav v anglickom jazyku o predmete podnikania svojej cvičnej firmy. V rámci ďalších aktivít sme dobrovoľne prispeli do kultúrneho programu typickým ľudovým tancom z Gemera.

Príprava na veľtrh, ako aj pôsobenie na samotnom veľtrhu boli náročné. Napriek tomu sme dosiahli v silnej konkurencii veľmi pekné úspechy.

Umiestnenie:

Súťažná zahraničná elektronická prezentácia

5. miesto

Zahraničný stánok

12. miesto

Firma veľtrhu (po spočítaní všetkých bodov)

17. miesto zo 124 cvičných firiem.

Praktické zručnosti, ktoré sme získali pri obchodovaní so zahraničnými firmami, budeme môcť úspešne využiť aj vo svojej odbornej praxi. 

Obchodovanie vo Vranove

07. decembra 2018 sa konal v Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou XII. "Vianočný veľtrh cvičných firiem". Veľtrh sa organizoval ako súťaž medzi domácimi cvičnými firmami za prítomnosti pozvaných cvičných firiem. Zúčastnilo sa ho 8 cvičných firiem: 5 firiem z kmeňovej školy a firma z SOŠ Prešov, firma z SOŠ Vranov nad Topľou a naša firma. 

Cieľom bolo načerpať skúsenosti v obchodovaní a otestovať sa v pripravenosti na veľtrh cvičných firiem v Prahe. Od začiatku školského roka sme zvládli  tvorbu podnikateľského plánu, podpísanie spoločenskej zmluvy, ohlásenie živnosti, zápis do obchodného registra, registráciu na daňovom úrade v Slovenskom centre cvičných firiem, otvorenie bankového účtu, prípravu loga, sloganu, slovenského a anglického katalógu, vyhotovenie webovej stránky, prípravu propagačných materiálov, zostavenie firemnej pečiatky, nácvik obchodovania a vyrobenie materiálov do výstavného stánku. 

Na veľtrh sme sa svedomite pripravovali a táto príprava priniesla aj svoje prvé ovocie. Vyhrali sme súťaž Naj prezentácia cvičnej firmy. Prezentovanie prebiehalo v slovenskom a anglickom jazyku.

Mystery shopping

Naša cvičná firma aktívne spolupracuje s reálnou firmou Autocentrum Opel - Hyundai
v Rožňave. Pilotnou časťou spolupráce boli praktické cvičenia v septembri a októbri 2018 priamo vo firme - predajni automobilov, kde sme si prakticky trénovali nakupovanie automobilov na spôsob tzv. Mystery shoppingu (aj keď zamestnanci firmy o nás ako o "zákazníkoch" vedeli).

Ďakujeme firme za takúto skúsenosť, odniesli sme si odtiaľ veľa nápadov, postrehov a námetov, ktoré sme využili pri založení novej cvičnej firmy.AUTOCENTRUM OA, s. r. o.

NAVŠTÍVTE NÁS

Obchodná Akadémia,          Akademika Hronca 8,                048 01 Rožňava

ZAVOLAJTE NÁM

+421 58 123 456

NAPÍŠTE NÁM

cf.autocentrumoa@gmail.com

Vytvorené službou Webnode
Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky